การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองในแนวทางดึงดูด กับการพัฒนาตัวเองอย่างลื่นไหล